Indywidualne podejście

Dokumenty, z którymi spotykamy się na co dzień charakteryzują się różną treścią, skalą trudności, terminem wykonania, językiem w którym je sporządzono lub językiem na jaki mają zostać przełożone. Z tego względu preferujemy indywidualną wycenę tłumaczeń. Po zapoznaniu się z dokumentami jesteśmy w stanie, w krótkim czasie określić cenę tłumaczenia i datę odbioru lub wysyłki przedmiotu zlecenia.

* Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego (przysięgłego) przyjmuje się 25 wierszy po 45 znaków (1125 znaków – łącznie ze spacjami).
Stronicę rozpoczętą liczy się za całą stronę.
Koszt przesyłki zwrotnej zostanie doliczony do ceny zamówienia.
Przy nietypowych zamówieniach warunki wykonania zlecenia oraz ceny podlegają negocjacji.

Dokonanie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Wycena

Jeśli chcą Państwo otrzymać bezpłatną wycenę tłumaczenia, prosimy o opisanie jakich dokumentów dotyczyłoby to tłumaczenie lub też o przesłanie tekstu na naszą pocztę elektroniczną przy pomocy formularza wyceny. Prosimy o określenie terminu, na który zlecenie miałoby zostać wykonane, a także o podanie danych kontaktowych. Otrzymanie wyceny nie zobowiązuje Państwa do podpisania umowy, nie jest też równoznaczne z przyjęciem przez nas zlecenia.

Tłumaczenia ustne

Śluby, podpisywanie aktów notarialnych lub umów z kontrahentami, rozprawy sądowe, spotkania biznesowe, konferencje itp. często wymagają obecności tłumacza. Staramy się sprostać wszelkim wymaganiom dlatego też tłumaczymy nie tylko w Lubinie (stawka normalna) ale również poza jego granicami (stawka normalna – minimum 2 godziny + kwota za dojazd).